Religion in the Legal System of the Kingdom of Poland (1815-1830)

Authors

  • Rafał Kania

Keywords:

The Kingdom of Poland, Religion, History of Law, Christianity.

Abstract

During centuries a relationship between a State and Churches was an object of special interesting by state authority. This relation was one of the main factor that stabilizing a social situation. It was not the one reason that religion was regulated by law. A special situation in Poland was pertained to the Catholic Church which had a strong position in society. For this reason the government wanted to control religion in order to achieve stronger influent on citizens at the beginning of 19th century. The purpose of this article is a presentation of situation of religions that was created by the legal system during 1815-1830 in the Kingdom of Poland.

References

Code civil des Français, 21/03/1804.

Askenazy Sz., Rosya-Polska 1815-1830, Lwów 1907, 90, 107.

Bardach J., Senkowska-Gluck M. (eds.), Historia państwa i prawa Polski, Tom III, od rozbiorów do uwłaszczenia, Warszawa, 1981, 279-287.

Gluecksberg N. (ed.), Diariusz Sejmu Królestwa Polskiego 1818, Vol. I, 108, 156.

Kodex cywilny Królestwa Polskiego, Dziennik Praw Królestwa Polskiego, Vol. X, 1-290.

Kodex Napoleona, Szaniawski F. K. (trans.), Warszawa, 1808, 35-50, 50-69.

Phalkovich S. M. (ed.), Poland and Russia in the First Third of XIX Century. From the History of the Autonomous Kingdom of Poland 1815-1830, Mosow, 2010, 11, 109 (in Russian).

Prawo kodeksu karzącego dla Królestwa Polskiego, Dziennik Praw Królestwa Polskiego, Vol. V, 1818,1.

Szaniawski F. K., Jak przepisy Kodexu Napoleona o rozwodach roumianemi być mają, Warszawa, 1811, 1-3.

Shilder N. K., Imperor Alexander I. His Life and Reign. S. Petersburg, Vol. 1, 1897, 271 (in Rus-sian).

Raczyński I. (ed.), Sześcioletnia korespondencja władz duchownych z rządem świeckim Xięstwa War-szawskiego do Historyi Kościoła Polskiego służące, Warszawa, 1816, 7, 79, 239, 241, 285, 467, 472.

Ustawa konstytucyjna Królestwa Polskiego z dn. 27 listopada 1815 r., Dziennik Praw Królestwa Pol-skiego, Vol. I, 1816, 1.

Ustawa konstytucyjna Księstwa Warszawskiego z 22 lipca 1807 r., Dziennik Praw Księstwa War-szawskiego, Vol. I, 1810, I-XLVII.

Ustawa rządowa z dnia 3 maja 1791 r., Konstytucje polskie 1791-1921, Handelsman M. (ed.), War-szawa, 1926, 38.

Zamoyski A., 1815, upadek Napoleona i kongres wiedeński (Rites od Peace. The Fall of Napoleon and the Congress of Vienna), Kraków, 2010, 304-313, 352-353.

Zasady konstytucyjne Królestwa Polskiego z dn. 25 maja 1815 r., Konstytucje polskie 1791-1921, Handelsman M. (ed.), Warszawa, 1926, 76, 80-81.

Downloads

Published

2019-06-30

How to Cite

Kania, R. (2019). Religion in the Legal System of the Kingdom of Poland (1815-1830). Journal of Law, (1). Retrieved from https://jlaw.tsu.ge/index.php/JLaw/article/view/2647

Issue

Section

Articles